Zadzwoń: +48 788 837 887

Brak produktów

Do kasy Zamknij

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

Ilość
Razem

Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.

Razem produkty:
Razem
Brak produktów
Bezpieczeństwo: Masz 14 dni na zwrot
Dostawa kurierem tylko 12,90 zł
Dostawa GRATIS: Przy zakupie powyżej 250 zł
Szybka wysyłka do 24h

Regulamin Biowitalni.KLUB

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego Biowitalni.KLUB zwanego dalej Klubem.

1.2. Organizatorem Klubu jest firma Albero Justyna Anna Żelazowska, z siedzibą w Białymstoku, przy Leszczynowa 44/44 , 15-811 Białystok, NIP: 5422472505.

1.3. Klient przystępuje do Klubu poprzez założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.biowitalni.pl (dalej:"Sklep Internetowy") i wyrażenie zgody na przystąpienie do Klubu.
Z momentem przystąpienia do Klubu Klient staje się członkiem Klubu.

1.4. Zasady uczestnictwa w Klubie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.biowialni.pl.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Klubu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez członków Klubu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.biowialni.pl. Członkowie Klubu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu droga mejlową.

2. Zasady Klubu

2.1. Klub to specjalny program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego, którzy wyrazili zgodę na przystąpienie do Klubu i założyli konto użytkownika w Sklepie www.biowitalni.pl.

2.2. Członek Klubu dokonując zakupów w Sklepie Internetowym gromadzi premię kwotową w wysokości stanowiącej równowartość 5% wartości dokonywanych zakupów, która może zostać wykorzystana na zasadach określonych poniżej (dalej: „Punkty gotówkowe"). Punkty gotówkowe naliczane są na konto klienta i mogą być używane tylko w celu, który wymieniony został w warunkach zawartych w tym regulaminie. Uczestnictwo w Klubie umożliwia korzystanie z dodatkowych promocji i ofert specjalnych.

2.3. Aby przystąpić do Klubu, należy założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym i wyrazić zgodę na przystąpienie do Klubu.

2.4. Uczestnikami Klubu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

2.5. Konto członka Klubu, który potwierdził chęć korzystania z programu lojalnościowego powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres stacjonarny).


3. Zasady naliczania i wykorzystywania rabatu w programie lojalnościowym Biowitalni.KLUB


Naliczanie punktów gotówkowych

3.1. Członkom Klubu, korzystającym z programu lojalnościowego, naliczana jest Premia kwotowa (punkty gotówkowe) w wysokości równowartości 5% od wartości każdego dokonanego zakupu w sklepie internetowym www.biowialni.pl, zgodnie z przelicznikiem - za każde wydane 20 zł otrzymuje 1 punkt gotówkowy. Naliczanie punktów gotówkowych na konto członka Klubu następuje automatycznie po wpłynięciu opłaty za założone zamówienie. Wykorzystanie Premii (punktów gotówkowych) następuje na zasadach określonych poniżej. Premia nie podlega zamianie na gotówkę. Premia kwotowa jest wyliczana, a następnie zaokrąglana matematycznie do pełnych złotówek. Aktualny stan punktów gotówkowych można członek Klubu może zawsze sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie www.biowitalni.pl w zakładce Moje konto / Biowitalni.KLUB.

Wykorzystanie rabatu z punktów gotówkowych

3.2. Naliczona Premia gotówkowa może zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym wyłącznie przy zakupie towarów na kwotę minimum 100 zł.
Premia gotówkowa na kolejne zakupy jest wyliczana wg następującego przelicznika- każdy 1 punkt gotówkowy otrzymanej premii to 1 zł rabatu przy kolejnych zakupach. Premia może zostać wykorzystana przy jednorazowym zakupie lub rozbita na kilka kolejnych transakcji, z zastrzeżeniem, że rabat nie może być większy niż 50% wartości kupowanych towarów. W przypadku gdy na koncie członka Klubu naliczona Premia gotówkowa jest wyższą niż 50% wartości kupowanych towarów, pozostała, niewykorzystana Premia pozostaje na koncie członka Klubu i może być wykorzystana przy kolejnych zakupach. W sytuacji, jeśli na koncie członka Klubu naliczona Premia jest mniejsza lub równa 50% wartości towarów w ramach danego zakupu, wówczas członek Klubu może wykorzystać całą zgromadzoną Premię.

3.3. Jeżeli Premia jest wykorzystywana do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka produktów, jest ona proporcjonalnie dzielona pomiędzy wszystkie produkty i proporcjonalnie obniża cenę każdego produktu.

3.4 Członek Klubu może również wykorzystać naliczoną Premię gotówkową na wybór gadżetów promocyjnych dalej zwanych "Eko prezentami". Każdy z eko prezentów ma określoną wartość w punktach gotówkowych, które zostaną odjęte od stanu punktów po wyborze danego eko prezentu w momencie wpłynięcia płatności za dane zamówienie. Naliczone punkty gotówkowe można podczas jednej transakcji na kwotę minimum 100 zł, wykorzystać zarówno na rabat oraz na wybór eko prezentu (o ile stan punktów gotówkowych na to pozwala).

3.5 Aktualna lista i wartość Eko prezentów dostępna jest po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie www.biowitalni.pl w zakładce Moje konto / Biowitalni.KLUB.

3.6 Premię z danej transakcji zakupowej członek Klubu może wykorzystać w okresie do 120 dni. Po upływie ww. terminu Premia naliczona z danej transakcji zostaje skasowana, co nie wpływa jednak na Premie naliczone z późniejszych transakcji.

3.7 Wszelkie informacje na temat stanu konta członka Klubu, naliczonej Premii gotówkowej oraz historii nabywania i wykorzystnia punktów gotówkowych są dostępne po zalogowaniu w zakładce „Moje konto"/ Biowitalni.KLUB w Sklepie Internetowym www.biowitalni.pl .

3.8 W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Premii (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez członka Klubu poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto członka Klubu zostaje ponownie uznane wartością Premii przypadającą na zwracany towar.

3.9. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Premię na koncie danego członka Klubu (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez członka Klubu poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), naliczona Premia zostanie pomniejszona o wartość wynikającą z wartości zwracanego towaru.

3.10 Aby wykorzystać naliczoną Premię podczas zakupów w Sklepie Internetowym, członek Klubu podczas dokonywania zakupów, na widoku koszyka wpisuje w polu ilość punktów które chce przeznaczyć na zniżkę lub wybiera któryś z eko prezentów (lub jedno i drugie) , następnie naciska przycisk 'Przelicz' co powoduje odświeżenie strony i odpowiednie zmniejszenie ceny towarów w koszyku lub dodanie eko prezentu do listy zakupów. Żeby skorzystać z opcji zniżkowych Klubu w koszyku zakupowym użytkownik musi być zalogowany na swoje konto.

3.11 Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej Premii, w szczególności poprzez jej podwyższenie. Zmiana wysokości Premii nie będzie powodowała uszczuplenia praw nabytych przez członków Klubu.

3.12 Jeżeli Premia na koncie członka Klubu została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym członek Klubu zostanie poinformowany.

3.13 Dla członków Klubu organizowane są tymczasowe promocje (np. zwielokrotnienie punktów, dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły ofert czasowych (czas obowiązywania i zasady) komunikowane są na stronie www.biowitalni.pl/biowitalni-klub


4. Dane osobowe

4.1 Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Administratorem danych jest Organizator.

4.2 W formularzu rejestracyjnym Klient wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące z Organizatorem w celach związanych z Klubem, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola input. Z uwagi na zasady działania Biowitalni.KLUB, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w nim.

4.3 Członek Klubu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich aktualizowania i poprawiania. Członek Klubu ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zażądać ich usunięcia przez Organizatora.

4.4 Członek Klubu jest zobowiązany powiadomić Organizatora, o każdej zmianie swoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku takiego zawiadomienia, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak informacji o aktualnych promocjach przeznaczonych dla Uczestników Klubu, o ile brak powiadomienia dotyczy tych danych osobowych, które są niezbędne do przekazania takich informacji.

4.5 Członek Klubu może zostać wykluczony z Klubu w przypadku, gdy:
naruszył Regulamin i nie zaprzestał dokonywania naruszeń pomimo wezwania pocztą elektroniczną z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń,
wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych i na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

O wykluczeniu z Klubu użytkownik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną.

5. Zamknięcie Klubu. Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie.

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Klubu w każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez członków Klubu.

5.2 W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu na koncie członka Klubu zostaje zablokowana możliwość naliczania nowych punktów gotówkowych, co nie narusza uprawnienia członka Klubu do wykorzystania zgromadzonych na jego koncie punktów gotówkowych w terminie do 120 dni od dokonania poszczególnych transakcji.

5.3 W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Klubu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.biowitalni.pl oraz powiadomienia Klubowiczów w formie mailowej.

5.4 Fakt zamknięcia lub zawieszenia Klubu przez Organizatora nie uprawnia Klubowicza do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty Premii w gotówce.

5.5 Rezygnacja z uczestnictwa w Klubie następuje poprzez cofnięcie zgody na otrzymanie informacji handlowych lub na żądanie Klienta, po skontaktowaniu się ze sklepem Biowitalni.pl pod: sklep@biowitalni.pl lub , nr tel+48 788 837 887.

6. Postanowienia końcowe. Procedura reklamacyjna

6.1. Członek Klubu jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanej Premii, realizacji rabatu lub wykrytych defektów w dostarczonym eko prezencie. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem lub przesłana mailem na: sklep@biowitalni.pl z adnotacją: reklamacja Biowitalni.KLUB.

6.2 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).
6.3 Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

6.4 Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klubowiczom na stronie internetowej www.biowitalni.pl/biowitalni-klub.

6.5 Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika przy dołączeniu do Klubu przez stronę internetową www.biowitalni.pl

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016 r.


Dlaczego Biowitalni?

Jesteśmy pasjonatami zdrowia i dobrego samopoczucia.Biowitalni to miejsce i ludzie, którzy chcą czerpać siłę i wiedzę z natury.

więcej o nas...

Zapisz się i zyskaj 5% na pierwsze zakupy

My także nie lubimy spamu więc będziesz otrzymywał(a) tylko wartościowe informacje